Jätevesiverkoston kunto huolettaa

Julkaistu:

Kaikesta Turun seudun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle saapuvasta jätevedestä 40 % on jätevesiviemäriin kuulumatonta sadevettä. Sade- ja sulamisvesiä kutsutaan hulevedeksi. Miten on mahdollista, että sadevesi päätyy jätevedenpuhdistuslaitokselle prosessoitavaksi mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti ?

Pääsääntöisesti tilanteeseen johtaa ikääntynyt viemäriverkostomme, jonka tyyppiominaisuudeksi voinee kutsua rikkinäisiä ja vuotavia viemäriputkia. Putket ovat niin rikkinäisiä, että matkalla puhdistamoon ne keräävät jokaista itse tuottamaamme 6 jätevesilitraa kohden 4 litraa sadevettä puhdistettavaksi. Osa hulevedestä tulee puhdistamolle tarkoituksella rakennettuja sekaviemäreitä pitkin tai johtuen rakennusaikaisista virheratkaisuista putkistossa. Turun seudulla sekaviemäröinnin osuus on noin 3% koko viemäröinnistä.

Monesti puhdistamot kamppailevat lumien sulamisen tai  kovien sateiden aikaan liiallisen vesimäärän kanssa. Kakolanmäen puhdistamolla on erillinen ohitusvesien käsittely-yksikkö, mikä käsittelee ylimääräiset hulevedet.

Joissain tilanteissä hulevesimäärät ovat kuitenkin niin suuria, että puhdistamon nykyisen poistoputken kapasiteetti ei riitä

Joissain tilanteissä hulevesimäärät ovat kuitenkin niin suuria, että puhdistamon nykyisen poistoputken kapasiteetti ei riitä.  Tätä ongelmaa yritetään ratkaista uudella isommalla mereen johtavalla puhdistetun veden poistoputkella ja tähän tarvitaan 30 miljoonan euron takaus kunnilta. Samaan aikaan verkoston saneerausvelka vain kasvaa ja sadevettä tulee puhdistamolle yhä kiihtyvään tahtiin. Myös ilmastotieteilijät ennustavat sateiden vain lisääntyvän tulevaisuudessa.

Me todellakin lyhennämme peittoa toisesta päästä jatkaaksemme sitä toisesta päästä. Se , että putket sijaitsevat maan alla eikä niiden heikentynyttä kuntoa pysty suoraan näkemään, ei tee aiheesta maton alle lakaistavaa. Vanha sanonta poissa silmistä, poissa mielestä, ei saa olla ohjenuorana kunnan päättäjien tehdessä seuraavaa budjettia.

Putkiston saneerauksen lisäksi myös toimivalla hulevesien imeytyksellä, erityisesti uusilla asuinalueilla,  voidaan vaikuttaa asiaankuulumattoman veden päätymiseen puhdistamolle.

Kaipaammeko todellakin uutta ”homepommia” käsiimme vai  olisiko aika kiinnittää huomiota kunnan taloudenpidossa viemäriverkoston saneeraustarpeisiin ?

Julkaistu: Turun Sanomat 28.4.2018

Päivi Lehtovaara, Jukka Haroma

Artikkelikuvassa olemme matkalla Kakolan uumeniin.

Tästä linkistä pääset Kakolan jätevedenpuhdistamon virtuaalikierrokselle. Aika huisi video !

Lisää julkaisuja

25.5.2021

Livehaastattelu 25.5.2021

Olin Varsinais-Suomen kokoomusnaisten haastattelussa Viisasten Vartti.

24.3.2021

Sinustako kesäyrittäjä ?

Sattumalta huomasin, että Turun kaupunki yhteistyössä Talous ja Nuoret TAT ry:n kanssa tekee ensi kesänä Kesäyrittäjä-ohjelman nuorille 17-29-vuotiaille

1.3.2021

Taide tulee käyttöön!

Hovirinnan kouluun tulevasta taide-elämyksestä tulossa varsin makupala